Sluníčka

Omlouvání

Omlouvání dětí do 8:00.

Příchody

Příchody od 6:30 do 8:00.

Odchody

Odchody po obědě
od 11:45 do 12:00
a po spinkání od 14:45 do 15:50.

O třídě

 • Třídu Sluníček navštěvuje 24 dětí.  Jsme věkově heterogenní skupina starších dětí ve věku od 2 do 3 let. Učí nás 3 paní učitelky – Eva, Lucie a Cecilie. 
 • U nás ve třídě dbáme nejvíce na přípravu dětí do školy formou her, učením prožitkem a využití skupinových ale i samostatných forem činností. Pro mladší děti máme nabídku oddělenou. Nechybí u nás ale ani nabídka hudebně-pohybových a výtvarných činností, rozvíjení jemně a hrubé motorky formou cvičení jógy a pobytu venku.  Spontánní hra tvoří základ všech činností v naší skupině. Z našich měsíčních plánů a nápadů čerpají i ostatní třídy. 
 • Naším cílem je vytvořit pro děti bezpečné prostředí na základě vzájemné důvěry, porozumění a empatie, také dětem vštípit nejdůležitější základy do života. Největší odměnou je však pro nás, když se děti za námi každý den těší a přichází i odchází s úsměvem. 

Režim dne

 • 6:30 – 8:00 - příchody dětí do DS, volné hraní s kamarády, hygiena

 • 8:00 – 8:30 - volné hry s kamarády, úklid hraček

 • 8:30 – 9:00 - řízená činnost – cvičení s dětmi, básničky, písničky, tanečky, hry

 • 9:00 – 9:30 - hygiena, dopolední svačinka

 • 9:30 – 11:15 - hygiena, pobyt venku, hraní s kamarády, pracovní a výtvarná činnost (záleží na počasí)

 • 11:15 – 11:45 - hygiena, oběd

 • 11:45 – 12:00 - odchod dětí, příprava na spánek

 • 12:00 – 14:00 - čtení pohádek, odpočinek dětí na lůžku

 • 14:00 – 14:45 - hygiena, odpolední svačinka

 • 14:45 – 15:50 - hraní s kamarády, odchod z DS

Učitelky