Medvídci

Omlouvání

Omlouvání dětí do 8:00.

Příchody

Příchody od 6:30 do 8:00.

Odchody

Odchody po obědě
od 11:45 do 12:00
a po spinkání od 14:30 do 15:50.

O třídě

 • Třídu Medvídků navštěvuje 10 dětí, z toho 7 chlapců a 3 děvčata. Jsme věkově homogenní skupina nejmenších dětí – 2 roky. Učí nás 2 paní učitelky – Kristýna a Lucie.

 

 • U nás ve třídě dbáme nejvíce na rozvíjení základních hygienických návyků dětí, všeobecnou samostatnost a sebeobsluhu, jemnou a hrubou motoriku, kterou rozvíjíme formou každodenních procházek, jógy a hudebně-pohybových činností. Důležité je pro nás učení prožitkem. Nechybí u nás ale ani výtvarná a environmentální výchova. Spontánní hra tvoří základ všech činností v naší skupině. Z naših měsíčních plánů a nápadů čerpají i ostatní třídy.

 

 • Naším cílem je vytvořit pro děti bezpečné prostředí na základě vzájemné důvěry, porozumění a empatie, také dětem vštípit nejdůležitější základy do života. Největší odměnou je však pro nás, když se děti za námi každý den těší a přichází i odchází s úsměvem. 

Režim dne

 • 6:30 – 8:00 - příchody dětí do DS, volné hraní s kamarády

 • 8:00 – 8:30 - volná hra, úklid hraček, příprava na svačinu

 • 8:30 – 9:00 - hygiena, dopolední svačinka

 • 9:00 – 11:15 - hygiena, pobyt venku, hraní s kamarády, pracovní a výtvarná činnost (záleží na počasí)

 • 11:15 – 11:45 - hygiena, oběd

 • 11:45 – 12:00 - odchod dětí, příprava na spánek

 • 12:00 – 14:00 - čtení pohádek, odpočinek dětí na lůžku

 • 14:00 – 14:30 - hygiena, odpolední svačinka

 • 14:30 – 15:50 - hraní s kamarády, odchod z DS

Učitelky